A Kiscelli Múzeum üvegnegatívjainak digitalizálása

2022. 03. 21. | Egyéb kategória

Az Óbudán található Kiscelli Múzeum története egyedülálló. Nem csak elhelyezkedéséből, hanem izgalmas történetéből fakadóan is kitűnik az ország múzeumai közül. A múzeum eredetileg a trinitárius szerzetesrend kolostoraként épült a 18. század közepén. II. József 1782-es rendelete alapján azonban a kolostort felszámolták, ezután pedig előbb katonai célokat szolgált, majd a főváros szükséglakásokat rendezett be az épületben. Egészen 1910-ig, amikor is a bécsi bútorgyáros, műgyűjtő Schmidt Miksa meg nem vásárolta és kastéllyá nem alakíttatta át. Schmidt végrendeletében Budapestre hagyta az épületet, így 1941-ben a Fővárosi Múzeumot költöztették a kastélyba.

A Fényképgyűjtemény

A Kiscelli Múzeum várostörténeti gyűjteményein belül található Magyarország egyik legnagyobb történeti fotógyűjteménye. A Fényképgyűjtemény a múzeum egyik legismertebb, leginkább kutatott, és egyben számszerűen is a legnagyobb, több mint 200 ezer műtárgyat őrző gyűjteménye. A gyűjtemény profilját meghatározó, topografikus elv alapján rendezett város- és utcaképek az 1860-as évektől kezdve dokumentálják Budapest fejlődését, városképének változásait.

A képek az egyes korszakok legnevesebb fővárosi fényképészeinek (Klösz György, Erdélyi Mór, Weinwurm Antal, Müllner János, Balogh Rudolf, Seidner Zoltán, Szőllősy Kálmán, Szendrő István) alkotásai. A fotók rendkívül változatos témájúak, éppúgy bemutatják a 19. század végén a régi pesti belváros átalakítását, mint a 20. század első évtizedeinek városépítési programjait, és képet adnak olyan eltűnt városrészekről, mint a Tabán vagy a régi Óbuda. A gyűjteményben található a több tízezer fényképnegatívot tartalmazó, az egykori Budapesti Városépítési Tervező Vállalat (BUVÁTI) fényképarchívumának anyaga is. Az utcaképek és építészeti fotók többek között az 1956 utáni újjáépítés és az ezt követő városrendezés előtti Budapest utcáit, tereit ábrázolják. A városképek mellett már 1900-as évek elejétől megindult a fővárosi vonatkozású eseményekről készült fényképek gyűjtése is.

 

A Fényképgyűjtemény egyik legértékesebb, és egyben legsérülékenyebb tárgyegyüttesét az üvegnegatívok jelentik. A gyűjteményben több ezer  üvegnegatív található a 19. század végéről, és az 1900-as évek elejéről.

A Tripont Örökségvédelmi megoldások munkatársai — kapcsolódva a múzeumdigitalizálási stratégiájához — ennek a különösen értékes gyűjteményrésznek kezdték meg a digitalizálását 2022 januárjában. A munka a legnagyobb méretű üvegnegatívokkal vette kezdetét. A szakemberek a rendkívül érzékeny tárgyakat a síkműtárgy digitalizálásra kifejlesztett  Phase One iXH 150 megapixeles kamerarendszerrel  végezték el.

Az üveglemez esetében nagyon fontos a megfelelő tárolás. A zselatinos ezüst emulzió estében a páratartalom és hőmérséklet változására különösen figyelni kell, hiszen a nem megfelelő tárolás következtében az üvegnegatívok visszafordíthatatlan módon korrodálódhatnak, valamint az ezüstkiválás következtében elvesztik a hordozott tartalmukat. Ilyen esetekben  az üvegnegatívokról restaurálás elött egy másolatot érdemes készíteni, vagy mint jelen esetben. a lehető legjobb minőségben digitalizálni. 

Az utómunkát a külön erre kifejlesztett, Capture One Cultural Heritage szoftverrel hajtották végre, ahol a nagy dinamikartartománynak köszönhetően a rejtett, sötétebb részek is teljes részletgazdagság mellett keltek éltere. Első lépésben mintegy kétezer negatív digitalizálására került sor, a munka reményeink szerint a jövőben folytatódni fog. A magas felbontás miatt az üvegnegatívokon egészen az ezüst szemcsékig nagyíthatunk, amit az alábbi képek jól szemléltetnek. Ezek a nagyméretű analóg képek a Phase One kamerájával rendkívül jó minőségben, nagy felbontásban lettek digitalizálva, melynek köszönhetően láthatóvá vált a képek részletgazdagsága. 

Felhasznált irodalom:

Baróti Judit: A Budapesti Történeti Múzeum fényképgyűjteménye. In. Magyar Munkásmozgalomi Múzeum Közleményei 1984/1-2. 79 – 91.

Vörös Károly: A világváros útján.1873-1918. In. Budapesti Negyed 1998/2 – 3. https://epa.oszk.hu/00000/00003/00016/voros.htm

Wagner István: Erdélyi Mór kilencven vintázsa – Kiscelli kiállítási sorozat. In. Fotó Piac – Foto Mozaik. 2007. 12.01. 64.

http://www.kiscellimuzeum.hu/gyujtemeny